Aktualności

 

Zapraszamy dzieci z roczników 2014-2017 do wzięcia udziału  w projekcie MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK

        Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej akcji MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK, bo miłość do książek jest prezentem na całe życie!

Zapisz dziecko do biblioteki, wypożyczcie książkę i odbierzcie bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika, na której Twoje dziecko będzie zbierało naklejki – jedną za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem książki z księgozbioru dziecięcego.

Wyprawki wydajemy
dzieciom z roczników 2014–2017. Beneficjentami projektu są zarówno dzieci, które już są czytelnikami, jak i te, które dzięki naszym wspólnym staraniom nimi zostaną. Dzieciom, które otrzymały „Pierwsze czytanki” w poprzedniej edycji, nie wydajemy ich ponownie, ewentualnie nową kartą do zbierania naklejek.

 

Zapraszamy na wycieczkę

GMINNY OŚRODEK KULTURALNO-BIBLIOTECZNY W SKIBINIE

 

Zaprasza dzieci na wycieczkę do  Konina 5 sierpnia 2020r. (środa) w programie:

 

- Park Makiet Mikroskala

- Mini Z O O

- Mac-Donald

 

Wyjazd ze Skibina (parking przy Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym) o godz. 8.00

 

Koszt wyjazdu 50 zł. (przejazd, wstęp i ubezpieczenie)

 

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

 

 

 

Informacja

Szanowni Państwo w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, uczestników i osób zaangażowanych w organizację imprez Wójt Gminy Radziejów oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno -Bibliotecznego w Skibinie odwołują zaplanowane imprezy tj.

21.06.2020r. Noc Świętojańska w Czołowie

23.08.2020r. Inscenizacja Bitwy w Płowcach

06.09.2020 r. Dożynki Gminno -Parafialne w Kłonówku

Odpowiedzialność za życie i zdrowie mieszkańców wykonawców oraz gości i powaga w jakiej się znaleźliśmy wymaga odpowiedzialnej decyzji, a co za tym idzie powstrzymanie się od organizacji imprez o charakterze masowym.

 

Dziękujemy za zrozumienie

Organizatorzy

 

 

DRODZY CZYTELNICY

 

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 04.05.2020 WZNAWIAMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ, BIBLIOTEKA CZYNNA BĘDZIE

CODZIENNIE W GODZ. 8.00 – 15.00.

 

 

DO BIBLIOTEKI BĘDĄ MOGŁY WEJŚĆ JEDNORAZOWO 2 OSOBY WYPOSAŻONE OBOWIĄZKOWO W MASECZKI

I RĘKAWICZKI OCHRONNE, ZACHOWUJĄC WYMAGANY ODSTĘP 2 METRÓW OD DRUGIEJ OSOBY.

 

NADAL NIECZYNNA BĘDZIE CZYTELNIA I NIEMOŻLIWY DOSTĘP DO KĄCIKA KOMPUTEROWEGO.

 

NIESTETY NIE BĘDZIE DOSTĘPU DO REGAŁÓW. CZYTELNIK BĘDZIE MÓGŁ PROSIĆ O WYBRANĄ KSIĄŻKĘ BIBLIOTEKARZA (MOŻNA SKORZYSTAĆ WCZEŚNIEJ

Z KATALOGU ONLINE DOSTĘPNEGO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.gbpplowce.pl LUB ZAMÓWIĆ WYBRANĄ POZYCJĘ TELEFONICZNIE 795 511 766)

ALBO SKORZYSTAĆ Z JEGO REKOMENDACJI.

 

 

ODDAWANE KSIĄŻKI OBJĘTE BĘDĄ 14 DNIOWĄ KWARANTANNĄ, PO TYM OKRESIE WRÓCĄ DO OBIEGU BIBLIOTECZNEGO.

 

 

W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PROSIMY O BEZWARUNKOWE DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W WYMOGÓW.

 

 

 

                          PAŃSTWOWY


                          POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

                                 W  RADZIEJOWIE

                                  88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22             

                                  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                  tel./fax 054 285 36 14

 N.HD-074-5/20                                                                                                                                                                             Radziejów, dnia 30-04-2020 r.

L.dz. ……../20

 

 

Wg rozdzielnika

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie,
przesyła w załączeniu „Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”. Jednocześnie PPIS w Radziejowie informuje,
iż na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz sukcesywnie są zamieszczane wytyczne dla różnych branż, mające na celu „odmrożenie gospodarki” i pomoc we wdrażaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne przez przedsiębiorców w stanie epidemii.

 

 

                                                                                                                                          Inspektor Sanitarny

                                                                                                                                            Radziejowie

                                                                                                                                            Elżbieta Mintus

                                                                                                                                            Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

Cel wdrażania procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/ obsłudze.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.

 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi.

 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

 

 1. Wydzielenie „drogi brudnej”, tj. miejsca zwrotu książek, które będą poddawane kwarantannie, oraz „drogi czystej” dla książek wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie.

 2. Odkładanie przyjętych książek na okres 14 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.

 3. Zachęcanie do korzystania z dostępnych zasobów on-line oraz preferowanie udostępniania zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz.

 4. Podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

 5. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

 6. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).

 7. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

 8. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

 9. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

 10. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzenie różnych godzin przerw,

  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 11. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z użytkownikiem osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.

 12. Wytyczne dla pracowników:

  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 13. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

 2. Zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło). Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych na terenie obiektu.

 3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

 4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

 5. Organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry).

 6. Ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.

 7. Ograniczenie liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

 8. Dopilnowanie, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

 9. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

 10. Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia.

 11. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

 12. Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

 13. Ograniczenie możliwości korzystania z szatni lub czasowe zniesienie takiej możliwości.

 14. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

 15. Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

 16. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 17. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi.

 

 1. Pracownicy /obsługa biblioteki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
  i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

 

 

Szanowni Czytelnicy

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, biblioteka nadal zostaje zamknięta dla czytelników.

Polecamy biblioteki cyfrowe oraz przydatne do czytania strony:

 

Biblioteka narodowa- www.bn.org.pl

Kujawsko- Pomorska Biblioteka Cyfrowa – kpbc.umk.pl/dlibra

Biblioteka Główna UMK – www.bu.uni.torun.pl

www.polona.pl

Biblioteka Kolekcji Prywatnych – www.bikop.eu/dlibra

https://wolnelektury.pl

www.europeana.eu/portal/

Narodowe Archiwum Cyfrowe – www.nac.gov.pl

www.genealodzy.pl

Cała Polska Czyta Dzieciom – www.calapolskaczytadzieciom.pl

Poezja polska – www.poezja-polska.art.pl

www.chmuraczytania.pl

 

 

 

Z dniem 31 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Kulturalno – Bilioteczny w Skibinie i jego placówki ( biblioteki) pracują od godz. 8.00 -14.00 do odwołania

nadal nie prowadzimy żadnej działalności i nie wypożyczamy książek.

 

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

biblioteka w Płowcach i Czołowie nieczynna


od 12 marca 2020 do odwołania.

 

Koncert Olega Dowagala w Płowcach

       6 marca 2020 r. w remizie OSP w Płowcach gościliśmy Olega Dowgala - muzyka Filharmonii Lwowskiej, wykładowcę, kompozytora. Podczas koncertu, na który przybyli uczniowie szkół z Płowiec i Bieganowa, usłyszeliśmy interpretację znanych utworów muzyki rozrywkowej i klasycznej. Artysta wykonywał je głównie na fletni Pana, ale także na innych instrumentach, które prezentował. Była też wspólna zabawa, w którą została włączona młodzież. Prowadzący spotkanie pan Roman Pankiewicz- podróżnik i pisarz poprowadził konkurs „Jaka to melodia”a zwycięzca otrzymał płytę z nagraniami pana Olega.

      Uczniowie z zainteresowaniem wsłuchiwali się w dźwięki wydobywające się z tego mało znanego instrumentu a spotkanie było na pewno cenną lekcją muzyki.

 

Kolejny dyplom za udział w projekcie "Mała Książka-WielkiCzłowiek" dla Bartusia Jaskulskiego- gratulujemy!!!

 

Ferie zimowe w bibliotece w Płowcach

 

W pierwszym tygodniu ferii od 27 stycznia do 30 stycznia odbywały się zajęcia w bibliotece w Płowcach. Dzieci uczestniczyły w szeregu gier i zabaw. Jak przystało na bibliotekę nie zabrakło akcji głośnego czytania. Uczestnicy zadowoleni z uśmiechem na twarzy opuszczali placówkę. Zapraszamy za rok!!!

Trzeci dyplom dla Alicji Morawskiej za udział w projekcie "Mała Książka - Wielki Człowiek" 

 

Spotkanie opłatkowe w Czołowie


„Jest taki dzień , bardzo ciepły, choć grudniowy....”
/ Krzysztof Dzikowski/


Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych w naszej gminie to już tradycja. Tak jak w latach poprzednich miejscem spotkania był Gminny Ośrodek Kulturalno– Biblioteczny w Czołowie. Gości w świątecznym nastroju powitała pani Urszula Rosół dyrektor tegoż ośrodka. Po oficjalnym powitaniu w bożonarodzeniowy klimat zebranych wprowadzili młodzi artyści z Gminnego Przedszkola w Skibinie przedstawiając historię o narodzinach Bożego Syna. Tematykę świąteczną kontynuowali również artyści z Bydgoszczy państwo Rzyscy. W blasku choinki i dekoracji świątecznych rozbrzmiewały licznie śpiewane kolędy.
Po części artystycznej świąteczne życzenia wszystkim zebranym złożył dr Marek Szuszman - Wójt Gminy Radziejów. Swoją obecnością zaszczyciło nas liczne grono gości .
Po krótkiej modlitwie i poświęceniu opłatka przez ks. Andrzeja Nowaka z parafii św. Jadwigi w Byczynie zebrani goście złożyli sobie życzenia i tradycyjnie „przełamali się opłatkiem”. Po życzeniach delektowano się potrawami wigilijnymi, które przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bieganowa . Stoły obfite w tradycyjne potrawy takie jak: śledzie i inne ryby pod wieloma postaciami, barszczyk czerwony, paszteciki, pierogi, groch z kapustą, sałatki ciasta i ciasteczka. Różnorodność potraw, ich wykonanie i dekoracje świadczą o wysokim kunszcie kulinarnym naszych pań. W ciepłej, rodzinnej i serdecznej atmosferze przebiegło czwartkowe popołudnie, przynosząc zebranym wiele radości uświadamiając tym samym, jak ważna jest obecność drugiego człowieka. Wszyscy zebrani zostali obdarowani pięknymi ozdobami choinkowymi.
Dziękujemy sponsorom i wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie spotkania.

Miś przyjaciel każdego dziecka

 

25 listopada  obchodziliśmy ważne święto „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Ten  dzień świętowaliśmy w naszej płowieckiej bibliotece. Dzieci z miejscowej szkoły odwiedzali nas z wychowawcami. Tak jak w latach ubiegłych dzieci przyniosły nawet swoje pluszowe zabawki. W trakcie spotkania poznały krótką historię pluszowego niedźwiadka. Przypomniały sobie książkowych i filmowych, „misiowych” bohaterów (Misia z Okienka, Uszatka, Colargola, Paddingtona, Balou, Gumisie), także prawdziwego niedźwiadka służącego w armii gen. Andersa misia Wojtka. Uczestniczyły grach i zabawach, a na zakończenie Pluszowy Miś obdarował swoich gości słodką niespodzianką.

Więcej zdjęć- zapraszamy do galerii

 

Zapraszamy do bibliotek

 

"Biblioteka to przybytek na ścieżej otwarty,

zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się jej przyjacielem”

/Jan Wiktor/

 Biblioteka w Płowcach i filia w Czołowie to placówki, które już ponad 60 lat starają się zaspokoić zainteresowania swoich użytkowników. Przeszły wiele zmian, przeprowadzek, trudności ale zawsze wiernie trwają przy czytelniku.

Z roku na rok księgozbiór powiększa się napływają coraz ciekawsze pozycje literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także wiele ciekawych pozycji literatury niebeletrystycznej. Zakupu dokonujemy ze środków budżetowych przeznaczonych na ten cel, w tym roku wydamy 14616 zł . Od wielu lat korzystamy też z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. W tym roku przyznano nam 6264 zł. Taka kwota wydana na książki pozwala zakupić wiele ciekawych nowości, które z pewnością zaspokoją gusta czytelników.

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek w Płowcach i filii w Czołowie.

W podziękowaniu za plony i rolniczy trud- dożynki 2019

Gospodarzem tegorocznych dożynek gminno-parafialnych były Opatowice. W niedzielę 8 września korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą ze Zgłowiączki wkroczył na miejsce uroczystości. Tworzyły go poczty sztandarowe Urzędu Gminy Radziejów, szkół podstawowych z Bieganowa i Płowiec, jednostek OSP z Broniewa, Płowiec, Starego Radziejowa i Szostki. Mieszkańcy Opatowic nieśli dożynkowy wieniec,a starostowie dożynek – Katarzyna Tomczak i Zbigniew Łapacz oraz delegacje z sołectw gminy Radziejów – chleb dożynkowy upieczony z tegorocznych zbiorów. W korowodzie szli także przedstawiciele lokalnego samorządu, duchowni, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

Uroczystość dożynkową otworzył wójt gminy dr Marek Szuszman. Powitał uczestników, wyraził słowa podziękowania, uznania i wdzięczności za rolniczy trud, złożył życzenia zdrowia, wytrwałości i pomyślności w kolejnym rolniczym roku. Wystąpienia wójta poprzedziło „Słowo o chlebie” – symbolikę dożynkowego chleba przybliżyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Płowcach.

Dożynkową mszę świętą koncelebrowali: ks. Adrian Szczap i Jarosław Szpolorowski z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie, ks. Andrzej Aniszczyk proboszcz z Witowa i ojciec Mariusz Kapczyński proboszcz radziejowskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Po mszy świętej zespół „Kujawy” z Radziejowa zaprezentował obrzęd dożynkowy.

Dożynkowe spotkanie było okazją do podsumowania licznych konkursów.  Pani Urszula Nowakowska – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego przedstawiła laureatów konkursu „Ekologiczna Zagroda”, a dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego pani Urszula Rosół ogłosiła wyniki zawodów sportowych. Laureaci otrzymali nagrody, puchary i dyplomy z rąk Przewodniczącego Rady Gminy,  Wójta Gminy i wspomnianych pań.

Na część artystyczna składały się występy dzieci z Przedszkola Gminnego ze Skibina  i młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Bieganowa. Wielu wrażeń dostarczył występ Kapeli Biesiadnej z Kopydłowa – śmiechu było co niemiara. Gwiazdą wieczoru był zespół Eratox,    a do tańca grał zespół Krater.

Uczestnicy dożynek mogli skosztować pysznej grochówki i kujawskich potraw przygotowanych przez panie z KGW w Opatowicach. Nie zabrakło też innych atrakcji.

Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy, w szczególności mieszkańcom Opatowic z panią Renatą Rutkowską i panem Mirosławem Kołodziejczykiem na czele, słowa podziękowań kierujemy także do grona naszych sponsorów.

 

 

Ponowny tryumf pod Płowcami

W niedzielne popołudnie, 25 sierpnia już po raz osiemnasty na płowieckich polach odbyła się inscenizacja zwycięskiej bitwy wojsk króla Władysława Łokietka z siłami Zakonu Krzyżackiego. Ta żywa lekcja historii od lat przyciąga do Płowiec liczną publiczność, która podziwia bractwa rycerskie przybyłe z całej Polski wiernie odtwarzające przebieg bitwy.
Wydarzenia historyczne zostały poprzedzone polową mszą świętą odprawioną przez proboszcza parafii Witowo ks. Andrzeja Aniszczyka. Po niej rozpoczęły się rycerskie zmagania, których wynik mógł być tylko jeden – zwycięstwo polskiego rycerstwa.
Dla licznie przybyłej publiczności przygotowano wiele atrakcji. Odbył się konkurs kulinarny „Gęsina nie tylko na świętego Marcina”, były liczne stoiska handlowe i gastronomiczne, gdzie można było skosztować smakowitości kuchni kujawskiej, dla dzieci były animacje, wesołe miasteczko, przejażdżki drezyną.
Wieczorna część uroczystości to koncert gwiazd- zespoły Kordian i Defis przyciągnęły tłumy fanów wspaniale bawiących się wraz z muzykami.

Imprezę zwieńczyła zabawa taneczna – zespół Krater umilał czas swoją muzyką do północy.
Pogoda i publiczność dopisała. Zapraszamy za rok na XIX Inscenizację!

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

XVIII  INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI

25 sierpnia 2019 r.

 

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz.U. z 2017 r., poz. 1160) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały w miejscu, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza.
 5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania

o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

„Teren Imprezy” oznacza pole bitewne na którym przeprowadzana jest Impreza.

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- napojów alkoholowych,

- środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy.
 2. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 4. a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, lub innych podobnie działających środków,
 5. b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje alkoholowe, środki, lub substancje,
 6. c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 7. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, a także komunikatów Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 11. a) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
 12. b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego pracę służb porządkowych,
 13. c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 14. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 15. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 16. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy

z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, złe warunki pogodowe itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

18.Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

 1. a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
 2. b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą,lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
 4. d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 5. e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych

w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z późn. zm.)

 1. f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Poruszanie się osób po drogach publicznych w rejonie trwania imprezy należy odbywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 3. Uczestnicy imprezy obowiązani są przestrzegać zakazu wejścia na teren zamknięty dla publiczności, a w szczególności; teren na scenę, pomieszczenia obsługi technicznej.
 4. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nieodłącznym elementem regulaminu są obowiązujące również:

      1) Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia,

 • Opinia zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej Nr 62.

 

Regulaminy są udostępnione uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejów i Gminnego Ośrodka Kulturalno-Biblitecznego w Czołowie  oraz będą dostępne w widocznych miejscach na terenie Imprezy.

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

                                                                                                                      ORGANIZATOR

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

REGULAMIN TERENU

POLE  BITEWNE  PRZY POMNIKU  W PŁOWCACH

 

wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z terenu podczas imprezy masowej pn.:

 XVIII  INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI

25 sierpnia 2019 r.

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu obiektu, imprezy oraz instrukcji przeciwpożarowej.
 2. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.
 3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników

imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych

oraz mienia stanowiącego własność organizatora.

 1. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.
 2. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych – nie niszczyć krzewów

    i drzew znajdujących się na terenie imprezy.

 1. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów

i artystów bez zezwolenia.

 1. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub

informacyjnych imprezy, oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami.

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie ze sceny.

 

 1. Informacja o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy

 

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu imprezy oraz instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia.
 2. Uczestnikom zgromadzonym na imprezie nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą

służby porządkowe organizatora.

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.
 2. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny.
 3. Uczestnikom imprezy (koncertu) nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.
 4. Podczas koncertu nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.
 5. Po zakończeniu imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach odejścia.
 6. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych.
 7. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.
 8. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać

do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.

 

Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejów i GOK-B oraz będzie dostępny w widocznych miejscach na terenie Imprezy.

 

                                                                                                         ORGANIZATOR

 

 

INSTRUKCJA

OKREŚLAJĄCA ZADANIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

 

 

 

Instrukcja określa zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

 

 1. Służby porządkowe są uprawnione do:
 2. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;
 3. legitymowania osób w celu ustaleniach ich tożsamości;
 4. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, ze osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
 5. stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 6. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 7. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 

 1. Służby porządkowe są obowiązane:
 2. Nie wpuścić na imprezę masową osób odmawiających poddania się czynnościom zabezpieczającym bezpieczeństwo imprezy.
 3. Usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie

z regulaminem imprezy masowej.

 

III. W przypadku gdy działania podjęte przez służby porządkowe organizatora

imprezy masowej są nieskuteczne, organizator imprezy występuje o pomoc do Policji,

potwierdzając ten fakt pismem zgłoszeniowym.

 

 1. W sytuacji określonej podjęcia akcji przez Policje, służby porządkowe organizatora imprezy wykonują polecenia Policji.

 

 1. Informacje szczegółowe:
 2. Organizator przewiduje swobodny przepływ publiczności w czasie trwania imprezy. Opuszczanie miejsca imprezy odbywać się będzie tą samą drogą, a służby porządkowe będą dbały o swobodne i spokojne opuszczanie miejsca imprezy.
 3. W przypadku konieczności stworzenia dogodniejszego sposobu opuszczania imprezy, uczestnicy zostaną poinformowani przez konferansjera o innych możliwościach opuszczenia terenu imprezy.
 4. Służby porządkowe organizatora nie będą używały żadnych niedozwolonych

technicznych środków przymusu wobec uczestników imprezy. Do zabezpieczenia urządzeń i sprzętu technicznego używane będą metalowe płotki, odgradzające sprzęt

 i urządzenia od publiczności.

 1. Ze względu na charakter przedsięwzięcia służby porządkowe będą skupione na działaniach prewencyjnych, zmierzających do zapobiegania wszelkim ogniskom konfliktów. Istota obecności służb porządkowych jest zapewnienie spokojnego

    i sprawnego przebiegu imprezy poprzez działania prewencyjne.

 1. W przypadku gdy – niezależnie od powyższego – nastąpiłaby sytuacja zagrożenia życia, zdrowia czy mienia, służby porządkowe podejmą natychmiastową, bezpośrednią interwencje, mającą na celu zażegnanie niebezpieczeństwa.
 2. Interwencja jest wielostopniowa i zostanie przeprowadzona adekwatnie do typu i stopnia zagrożenia, począwszy od zwrócenia uwagi, a skończywszy na obezwładnieniu

i doprowadzeniu napastnika do najbliższych funkcjonariuszy policji, zajmujących się zabezpieczeniem imprezy. Po każdej interwencji służby porządkowe jak najszybciej powiadamiają osobę odpowiedzialną ze strony organizatora za funkcjonowanie służb porządkowych.

 1. Po zakończeniu imprezy służby porządkowe czuwają nad spokojnym opuszczeniem terenu imprezy przez uczestników i zapobieganiu ewentualnym konfliktom mogącym powstać w trakcie tej czynności.

 

Do zadań służb porządkowych będzie należało również kierowanie w sytuacjach

kryzysowych do dróg wyjściowych.

 

 

 

                                                                                                          ORGANIZATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA W MIEJSCU I W CZASIE IMPREZY MASOWEJ.

 

 XVIII  INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI

25 sierpnia 2019 r.

 

 

 • 1
 1. Członkowie służb porządkowych powinni powiadomić o występującym zagrożeniu Kierownika do spraw ochrony, pozostałych członków służb porządkowych i organizatora.

a/ Kierownik do spraw ochrony powiadomi służby ratownicze (tel. alarmowe: 997 Policja, 998 Straż pożarna, 999 Pogotowie Ratunkowe) przy użyciu dostępnych środków łączności (telefony komórkowe).

b/ Przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, w dostępny sposób ograniczyć skutki miejscowego zagrożenia.

C/ Zapewnić dojazd dla służb ratowniczych, zapewnić dostęp do urządzeń przeciwpożarowych, usunąć osoby postronne z terenu akcji ratowniczej, odsunąć osoby postronne na odległość bezpieczną od terenu akcji ratowniczej.

 1. Prowadzący imprezę poprzez system nagłaśniający ze sceny zwięzłymi komunikatami informuje uczestników imprezy o zagrożeniu, jednocześnie informuje o kierunku ewakuacji z terenu zagrożonego. Przekazuje bieżące komunikaty Kierownika do spraw ochrony, organizatora i służb ratunkowych.

Poprzez system nagłaśniający wpływa na uczestników w celu zapobieżenia wystąpienia paniki w tłumie.

a/ tekst do wygłoszenia przez prowadzącego imprezę:

Uwaga!!!

Z powodu powstałego zagrożenia prosimy wszystkich uczestników imprezy

o natychmiastowe opuszczenie terenu imprezy. Prosimy o zachowanie spokoju

i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom służb ratowniczych.

b/ Obszar objęty zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych to obszar wyznaczony do przeprowadzenia imprezy masowej oraz obszar bezpośrednio do niego przyległy.

c/ Za osoby upoważnione do nadawania komunikatów uważa się:

- Dowódcę akcji ratowniczej (Straż Pożarna / Policja)

- Kierownika do spraw ochrony – Jarosław Ciesielski - tel. 509 114 773 –, firma  „RONIN”

- Prowadzącego (spikera) imprezę ze sceny przy użyciu nagłośnienia.

- Organizatora – Urszula Rosół – tel. kom. 664-126-554 – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w Czołowie.

 1. Ewakuacja:

a/ Kierownik do spraw bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia zagrożenia lub pożaru:

- powiadamia służby ratownicze (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policję)

- organizuje i prowadzi ewakuację uczestników w miejsca bezpieczne oraz w kierunku dróg dojścia i rozejścia się uczestników z rejonu imprezy,

- koordynuje prace służby ochrony i służby informacyjnej oraz osób podlegających organizatorowi

b/ służba ochrony i służba informacyjna wykonują precyzyjnie polecenia dowódcy akcji ratowniczej

- kierują uczestników pieszych w kierunku miejsc ewakuacji

- w miarę potrzeby udzielają pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- przekazują uczestnikom w sposób jasny i zrozumiały komunikaty dotyczące akcji ratunkowej

- na bieżąco informują kierownika do spraw ochrony o sytuacji na terenie imprezy

- do wydawania poleceń członkom służby ochrony i służby informacyjnej wyznaczone zostają osoby odpowiedzialne za odcinki ochrony wyposażone w środki łączności z dowódcą akcji.

 1. Impreza pod nazwą XVIII INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI 25 sierpnia 2019

a/ Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w  Czolowie, kierowany przez Dyrektor Urszulę Rosół - tel. kom. 664-126-554

b/ Właściciel obiektu/terenu: Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22

c/ Impreza o charakterze masowym  rozrywkowo-artystycznym.

 1. Podczas imprezy masowej mogą wystąpić zagrożenia pożarowe w wyniku podpalenia lub ewentualnie lekkomyślności uczestników imprezy. Każdy taki fakt będzie natychmiastowo eliminowany przy użyciu dostępnych środków gaśniczych lub poprzez będącą przez cały czas imprezy jednostkę straży pożarnej.

Kierownik ds. bezpieczeństwa – Jarosław Ciesielski - tel. 509 114 773 – firma '”RONIN”

Kontakt z organizatorami imprezy nawiązać można pod nr telefonu:

- 664 126 554 Urszula Rosół  – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w  Czolowie.  

Środkami łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej będą telefony komórkowe przekazane dowódcy zabezpieczenia jak kierownikowi ds. bezpieczeństwa na odprawie przed imprezą masową, celem zapewnienia aktualnych danych.

 1. Opis graficzny planu obiektu – stanowi załącznik.
 • 2

1/ Charakterystyka terenu:

1/ Impreza odbędzie się na terenie otwartym, częściowo znajdującymi się zabudowaniami, namiotami wystawienniczymi, barierkami. Obok przebiega droga krajowa nr 62

Impreza o charakterze rozrywkowo – artystycznym.

Wstęp na imprezę - wolny.

Na terenie zapewniona będzie odpowiednia liczba toalet przenośnych typu „toi-toi”.

Regulaminy: Imprezy, Obiektu, Służb porządkowych oraz program Imprezy umieszczone będą:

- na stronie internetowej - Urzędu Gminy Radziejów, 

- na terenie imprezy - tablica informacyjna,

- u organizatora – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w  Czolowie.

2/ Program imprezy w załączeniu

3/ Służby porządkowe i informacyjne:

22 osoby - Ochrona RONIN,

2 osoby   - Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w  Czolowie,

2 osoby   - Urząd Gminy Radziejów,

Jednostka Straży Pożarnej.

4/ liczba uczestników imprezy masowej  około 1100 osób przebywających w miejscu przeznaczonym dla publiczności

 

 • 3
 1. Charakterystyka

a/ Teren porośnięty trawą.

b/ Podział terenu imprezy można uznać za następujący.

- Teren imprezy : scena - typowa, estradowa, przed sceną barierki ochronne.

- Teren  wygrodzony.

- Teren wystawienniczy, namioty handlowe (gastronomia, napoje, pamiątki, gadżety)

- Teren gastronomiczny  z ustawionymi stołami i ławkami (typu bawarskie), w pobliżu ławki i stoły pod parasolami.

c/ na terenie jak i w jego pobliżu nie znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo.

d/ teren imprezy wyposażony jest w agregat prądotwórczy i przyłącze energetyczne, zaopatrzony w sprzęt gaśniczy (gaśnice). Na terenie imprezy podczas jej trwania obecna będzie jednostka straży pożarnej.

d/ dojazd -  wyznaczony teren 

2/ Podczas trwania imprezy masowej nie przewiduje się organizowania miejsc noclegowych,

3/ Podczas imprezy masowej mogą wystąpić zagrożenia pożarowe w wyniku podpalenia lub ewentualnie lekkomyślności uczestników imprezy. Każdy taki fakt będzie natychmiastowo eliminowany przy użyciu dostępnych środków gaśniczych lub poprzez będącą przez cały czas imprezy jednostkę straży pożarnej.

4/ Ewakuacja

- w razie wystąpienia zagrożenia, prowadzona będzie ewakuacja przez Służby Ratownicze i Służbę porządkową,

Oświetlenie terenu, to lampy zainstalowane na słupach oświetleniowych.

5/ Parkingi dla uczestników imprezy masowej

Miejscem parkowania jest wydzielona powierzchnia na gruntach rolnych.

6/ Parking Jednostki Straży Pożarnej wyznaczony został przy wejściu na teren imprezy

7/ Służby porządkowe i informacyjne

- rozmieszczone będą na całym terenie odbywającej się imprezy tak, aby zapewnić bezpieczeństwo. W sytuacjach tego wymagających będą przemieszczane.

8/ Na czas trwania imprezy masowej obiektami które zostaną tymczasowo wzniesione są

- namioty wystawiennicze

-  namioty - stoiska wystawiennicze używane do handlu

 • 4

Opis graficzny obiektu- terenu  -  stanowi załącznik

 

 

 

 

                                                                                                              ORGANIZATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

korzystania z bezpłatnych niestrzeżonych
miejsc parkingowych

 

 

 

 • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z miejsc parkowania na czas trwania imprezy pn.:


 • XVIII INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI
 • 25 sierpnia 2019 r.

  Płowce w godz.15:00- 24:00

 

 

 • Miejsca parkowania są bezpłatne i niestrzeżone.

 • Miejscem parkowania jest wydzielona powierzchnia na gruntach rolnych.

 • Organizator nie odpowiada za złe warunki pogodowe, które mogą spowodować utrudnienia dla parkowania pojazdów.

 • Kierujący pojazdem na własną odpowiedzialność parkuje pojazd.

 • Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd.

 • Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania), rabunków, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkowania, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

 • Kierujący pojazdem ma obowiązek dostosować się do poleceń służb obsługujących miejsca parkowania.

 

 

 

 

                                                                                 ORGANIZATOR

 

Informujemy, że 25 sierpnia 2019r. w dniu XVIII inscenizacji Bitwy pod Płowcami, nastąpiła zmiana występów naszych artystów.

Na koncert zespołu Kordian zapraszmy o godz.18.00, następnie o godz. 20.00 będziemy mogli posłuchać zespołu Defis.

Przepraszamy i serdecznie zapraszamy!!!

Ponadto w programie:

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich - "Gęsina nie tylko na świętego Marcina"

Animacje dla dzieci - sponsorowane przez LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego",

Grochówka - sponsorowana przez LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego",

Wesołe miasteczko, gry i konkursy dla dzieci,

Stoiska gastronomiczne.

 

 

.

Copyright © 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie.