Powiatowy konkurs recytatorski

Spotkanie z legendami płowieckimi

jUBILEUSZ bIBLIOTEKI

 


eLIMINACJE GMINNE DO KONKURSU POWIATOWEGO PT. "wIERSZYKI Z HUMOREM"

Odwiedziny dzieci z oddziału przedszkolnego w Płowcach