Filia i Punkty Biblioteczne

Filia:

Filia w Czołowie jest placówka starszą niż Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach. Powstała, co potwierdza zachowana pierwsza księga inwentarzowa, w roku 1949. Funkcjonowała kolejno jako Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupicach, następnie jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Biskupicach, w roku 1978 zmieniła nazwę i siedzibę – stała się Filią Rejonowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie i mieściła się w Bieganowie. W roku 1982 siedzibą biblioteki zostało Czołowo. W 1992 roku biblioteka zaczęła funkcjonować jako Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z siedzibą w Płowcach.

Funkcję bibliotekarki pełniły kolejno panie: Wanda Chrupek, Mirosława Posłuszna, Urszula Rosół i obecnie Arleta Matuszewska.

Filia sprawuje nadzór nad punktem bibliotecznym w Szkole Podstawowej w Bieganowie.

Punkty biblioteczne:

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedziba w Płowcach – Filia w Czołowie

Punkt Biblioteczny w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie.

Punkt biblioteczny w Bieganowie (podlegający Filii GBP) prowadzony przez Stefanię Strzałkowską, emerytowaną nauczycielkę, przejęła pani Maria Błoch, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bieganowie.

Punkt Biblioteczny w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie.

W roku 1998 powstał ponownie punkt biblioteczny w Skibinie. Początkowo mieścił się w miejscowej szkole podstawowej, a po jej likwidacji pozostał w utworzonym tam gimnazjum. Prowadzi go pani Urszula Fer, historyk Publicznego Gimnazjum w Skibinie, z przygotowaniem bibliotecznym.