Kalendarium Biblioteki

KALENDARIUM

NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z DZIEJÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W RADZIEJOWIE Z SIEDZIBĄ W PŁOWCACH

 

Kolejne siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie 

27.09.1961 – uroczyste otwarcie biblioteki w Płowcach, siedzibą biblioteki jest dworek

1961 – 1973 – biblioteka funkcjonuje jako Gromadzka Biblioteka Publiczna

1970 – zmiana siedziby, biblioteka zostaje przeniesiona do Remizy OSP w Płowcach

1973 – 1992 – zmiana statusu, biblioteka funkcjonuje jako Filia rejonowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie

1979 – zmiana siedziby, biblioteka zostaje przeniesiona do agronomówki w Płowcach

1992 – 2007 – zmiana statusu; biblioteka funkcjonuje jako Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedziba w Płowcach

2001 – zmiana siedziby, biblioteka zostaje przeniesiona do dworku w Płowcach

2002 – I inscenizacja bitwy płowieckiej

2003 – wprowadzenie do tradycji biblioteki uroczystości pasowania na czytelnika GBP

2004 – inauguracja corocznych spotkań bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza

2005 – inauguracja corocznych gminnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

2008 – zmiana statusu; powstaje Gminna Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach