Pracownicy

 


Urszula Rosół – dyrektor

Arleta Matuszewska – starszy bibliotekarz

Mirosław Moliński - bibliotekarz

Mariola Kardasz – księgowa