Informacje

zapraszamy na wycieczkę

 

GMINNY OŚRODEK KULTURALNO-BIBLIOTECZNY W SKIBINIE

 

Zaprasza dzieci na wycieczkę do Konina, 5 sierpnia 2020r. (środa)w programie:

 

- Park Makiet Mikroskala

- Mini Z O O

- Mac-Donald

 

Wyjazd ze Skibina (parking przy Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym) o godz. 8.00

 

Koszt wyjazdu 50 zł. (przejazd, wstęp i ubezpieczenie)

 

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

 

 

 

Informacja

Szanowni Państwo w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, uczestników i osób zaangażowanych w organizację imprez Wójt Gminy Radziejów oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno -Bibliotecznego w Skibinie odwołują zaplanowane imprezy tj.

21.06.2020r. Noc Świętojańska w Czołowie

23.08.2020r. Inscenizacja Bitwy w Płowcach

06.09.2020 r. Dożynki Gminno -Parafialne w Kłonówku

Odpowiedzialność za życie i zdrowie mieszkańców wykonawców oraz gości i powaga w jakiej się znaleźliśmy wymaga odpowiedzialnej decyzji, a co za tym idzie powstrzymanie się od organizacji imprez o charakterze masowym.

 

Dziękujemy za zrozumienie

Organizatorzy

 

DRODZY CZYTELNICY

 

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 04.05.2020 WZNAWIAMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ, BIBLIOTEKA CZYNNA BĘDZIE

CODZIENNIE W GODZ. 8.00 – 15.00.

 

 

DO BIBLIOTEKI BĘDĄ MOGŁY WEJŚĆ JEDNORAZOWO 2 OSOBY WYPOSAŻONE OBOWIĄZKOWO W MASECZKI

I RĘKAWICZKI OCHRONNE, ZACHOWUJĄC WYMAGANY ODSTĘP 2 METRÓW OD DRUGIEJ OSOBY.

 

NADAL NIECZYNNA BĘDZIE CZYTELNIA I NIEMOŻLIWY DOSTĘP DO KĄCIKA KOMPUTEROWEGO.

 

NIESTETY NIE BĘDZIE DOSTĘPU DO REGAŁÓW. CZYTELNIK BĘDZIE MÓGŁ PROSIĆ O WYBRANĄ KSIĄŻKĘ BIBLIOTEKARZA (MOŻNA SKORZYSTAĆ WCZEŚNIEJ

Z KATALOGU ONLINE DOSTĘPNEGO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.gbpplowce.pl LUB ZAMÓWIĆ WYBRANĄ POZYCJĘ TELEFONICZNIE 795 511 766)

ALBO SKORZYSTAĆ Z JEGO REKOMENDACJI.

 

 

ODDAWANE KSIĄŻKI OBJĘTE BĘDĄ 14 DNIOWĄ KWARANTANNĄ, PO TYM OKRESIE WRÓCĄ DO OBIEGU BIBLIOTECZNEGO.

 

 

W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PROSIMY O BEZWARUNKOWE DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W WYMOGÓW.

 

 

 

                          PAŃSTWOWY

                          POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

                                 W  RADZIEJOWIE

                                  88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22             

                                  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                  tel./fax 054 285 36 14

 

 

N.HD-074-5/20                                                                                                                 Radziejów, dnia 30-04-2020 r.

L.dz. ……../20

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie,
przesyła w załączeniu „Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”. Jednocześnie PPIS w Radziejowie informuje,
iż na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz sukcesywnie są zamieszczane wytyczne dla różnych branż, mające na celu „odmrożenie gospodarki” i pomoc we wdrażaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne przez przedsiębiorców w stanie epidemii.

 

 

                                                                                                                                                         Pańtwowy Powiatowy

                                                                                                                                                            Inspektor Sanitarny

                                                                                                                                                               w Radziejowie

                                                                                                                                                               Elżbieta Mintus

                                                                                                                                            

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

Cel wdrażania procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/ obsłudze.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.

 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi.

 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

 

 1. Wydzielenie „drogi brudnej”, tj. miejsca zwrotu książek, które będą poddawane kwarantannie, oraz „drogi czystej” dla książek wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie.

 2. Odkładanie przyjętych książek na okres 14 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.

 3. Zachęcanie do korzystania z dostępnych zasobów on-line oraz preferowanie udostępniania zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz.

 4. Podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

 5. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

 6. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).

 7. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

 8. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

 9. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

 10. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzenie różnych godzin przerw,

  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 11. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z użytkownikiem osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.

 12. Wytyczne dla pracowników:

  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 13. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

 2. Zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło). Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych na terenie obiektu.

 3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

 4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

 5. Organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry).

 6. Ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.

 7. Ograniczenie liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

 8. Dopilnowanie, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

 9. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

 10. Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia.

 11. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

 12. Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

 13. Ograniczenie możliwości korzystania z szatni lub czasowe zniesienie takiej możliwości.

 14. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

 15. Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

 16. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 17. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi.

 

 1. Pracownicy /obsługa biblioteki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
  i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, biblioteka nadal zostaje zamknięta dla czytelników.

Polecamy biblioteki cyfrowe oraz przydatne do czytania strony:

 

Biblioteka narodowa- www.bn.org.pl

Kujawsko- Pomorska Biblioteka Cyfrowa – kpbc.umk.pl/dlibra

Biblioteka Główna UMK – www.bu.uni.torun.pl

www.polona.pl

Biblioteka Kolekcji Prywatnych – www.bikop.eu/dlibra

https://wolnelektury.pl

www.europeana.eu/portal/

Narodowe Archiwum Cyfrowe – www.nac.gov.pl

www.genealodzy.pl

Cała Polska Czyta Dzieciom – www.calapolskaczytadzieciom.pl

Poezja polska – www.poezja-polska.art.pl

www.chmuraczytania.pl

 

 

 

Z dniem 31 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Kulturalno – Bilioteczny w Skibinie i jego placówki ( biblioteki) pracują od godz. 8.00 -14.00 do odwołania

nadal nie prowadzimy żadnej działalności i nie wypożyczamy książek.

  

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa biblioteka

w Płowcach i Czołowie

nieczynna od 12 marca 2020 do odwołania

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOWCACH

ZAPRASZA

NA FERIE W BIBLIOTECE 2020

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD 27 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) DO 30 STYCZNIA (CZWARTEK) W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PŁOWCACH OD GODZINY 10.00 DO 13.00.

 

W PROGRAMIE M.IN.

 • GRY I ZABAWY EDUKACYJNE,

 • ZAJĘCIA SPORTOWE,

 • SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ, GŁOŚNE CZYTANIE,

 • SPACERY PO OKOLICY,

 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 • ORAZ INNE ATRAKCJE...

 • 5 LUTEGO ZAPRASZAMY NA WYJAZD DO MULTIKINA – KOSZT WYJAZDU OK. 33 ZŁ.

CZEKAMY NA WAS!!!

 

Serdecznie zapraszamy dzieci urodzne w latach 2013, 2014,2015, 2016 do udziału w projekcie "Mała Książka Wielki Człowiek"

 

Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki z rodzicem i zapisze się do biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą:

- książeczkę „Moje pierwsze czytanki”,

- kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem.

 

 

INFORMUJEMY, ŻE 25 SIERPNIA 2019R.

W DNIU XVIII INSCENIZACJI BITWY POD PŁOWCAMI, NASTĄPIŁA ZMIANA godziny WYSTĘPÓW NASZYCH ARTYSTÓW.

NA KONCERT ZESPOŁU KORDIAN ZAPRASZMY O GODZ.18.00, NASTĘPNIE O GODZ. 20.00 BĘDZIEMY MOGLI POSŁUCHAĆ ZESPOŁU DEFIS.

PRZEPRASZAMY I SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Ponadto w programie:

Konurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich - "Gęsina nie tylko na świętego Marcina"

Animacje dla dzieci - sponsorowane przez LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego",

Grochówka - sponsorowana przez LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego",

Wesołe miasteczko, gry i konkursy dla dzieci,

Stoiska gastronomiczne.

 

 Regulamin imprezy masowej

 

 

 

ZAPRASZAMY NA WAKACJE W GMINNYM OŚRODKU KULTURALNO-BIBLIOTECZNYM W CZOŁOWIE I GMINNEJ BIBLIOTECE W PŁOWCACH

 

 

 

FORMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W MIESIĄCU LIPCU

 

Podczas wakacji w miesiącu lipcu Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie wraz z Biblioteką w Płowcach planuje zorganizować szereg imprez dla dzieci i młodzieży pod hasłem ,,Lato z GOK-B” oraz ,,Lato z Biblioteką”.

 

Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu o stałej godzinie:

Wtorek – 9.00 – 13.00

Środa - 9.00 - 13.00

Czwartek- 9.00 - 13.00

Zapisy od poniedziałku 24 czerwca do 1 lipca br. Warunkiem udziału będzie wypełnienie i podpisanie zgody rodzica /opiekuna prawnego oraz uiszczenie opłaty na wyjazdy do 1 lipca/.

3 lipca – zabawy z mydełkiem

4 lipca – zajęcia plastyczne – malujemy w plenerze

9 lipca – wyjazd do ZOO w Płocku / 50zł/

10 lipca – wyjście do Państwowej Straży w Radziejowie oraz do Komendy Policji

11 lipca – zajęcia plastyczne – tworzymy obrazy z kłosów , nasion i kwiatów

16 lipca – wyjazd do Multikina we Włocławku /40 zł/

17 lipca – zajęcia kulinarne

- przez rozrywkę do wiedzy – gry i zabawy edukacyjne

18 lipca – wyprawy książkowe w krainy bajkowe, głośne czytanie bajek

- zajęcia sportowe

23 lipca – wyjazd na trampoliny do Włocławka / 40 zł/

24 lipca – wyjście na basen i do Izby Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw

25 lipca – wyjazd do ZOO w Toruniu /40zł/

30 lipca – zajęcia plastyczne ,,Łąka pełna kwiatów”

31 lipca – zakończenie zajęć, nagrodzenie najaktywniejszych uczestników zajęć.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w proponowanych zajęciach.

 

 

 

.Wójt Gminy Radziejów

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie 

 

Serdecznie zapraszają

na

Gminny Dzień Strażaka połączony z Przeglądem Zespołów Folklorystycznych

 

Broniewo, 16 czerwca 2019r.

 

W programie:

 

godz.12.00 Uroczysta msza święta z okazji 30- lecia OSP Broniewo

godz. 13.00 Część oficjalna Jubileuszu 30 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej

godz. 16.00 Przegląd Zespołów Folklorystycznych

godz. 18.00 Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu Krater

godz. 24.00 Zakończenie uroczystości

 

.

Copyright © 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie.